Ми робимо
інформацію доступною
Оновлений сервіс формування звітності SMIDA XML Reports

Юридичні послуги

Спеціалісти Агентства мають теоретичний та практичний досвід роботи в галузі корпоративного права та професійної діяльності на ринку цінних паперів. Постійний розвиток законодавства, введення нових вимог до оформлення документів потребує постійного моніторингу таких змін та практичного досвіду підготовки відповідних документів.

Відмінною рисою Агентства є індивідуальний підхід до кожного клієнта, досконалість, мобільність, оперативність при вирішенні юридичних завдань.

Пропонуємо Вашій увазі повний спектр послуг у галузі правового регулювання операцій з цінними паперами на фондовому ринку, а саме:

1.      Реєстрація приватного або публічного акціонерного товариства

Послуга включає в себе консультування клієнта з особливостей правового статусу і функціонування акціонерного товариства та виконання всіх дій, що необхідні для реєстрації акціонерного товариства (приватного або публічного).

Ці дії включають: підготовку протоколу установчих зборів та договору про створення товариства, розробку статуту акціонерного товариства та інших внутрішніх документів, необхідних для функціонування акціонерного товариства, підготовку необхідних документів для приватного та публічного розміщення акцій товариства серед засновників; присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера; підготовку необхідних документів та реєстрацію випуску акцій в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР); реєстрацію акціонерного товариства та постановку на облік у податковій інспекції, в управлінні статистики та пенсійному фонді, отримання печатки.

2.      Приведення діяльності акціонерного товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»

Після набрання чинності Закону України «Про акціонерні товариства» у діяльність акціонерних товариств було внесено значних змін, а саме: змінено процедуру реєстрації акціонерних товариств, реорганізації, формування статутного капіталу, голосування на загальних зборах, відбулася зміна у видах акціонерних товариств та формі існування акцій. У зв’язку з цим діяльність акціонерних товариств потребує приведення у відповідність до вимог Закону України  «Про акціонерні товариства».

Агентство пропонує своїм клієнтам комплексні рішення, направлені на виконання зазначених вимог, а саме:

 • підготовка необхідних документів для скликання та проведення загальних зборів акціонерів та прийняття ними рішень про зміну типу акціонерного товариства, що є першочерговою дією з приведення діяльності акціонерного товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;
 • розробка та приведення внутрішніх документів товариства у відповідність до вимог згідно чинного законодавства, що включає в себе аналіз існуючих документів у товаристві та підготовку нової редакції статуту та внутрішніх положень (положення про наглядову раду, положення про виконавчий орган, положення про ревізійну комісію, положення про загальні збори акціонерів, положення про інформаційну політику, кодекс корпоративного управління) товариства, а також комплекс реєстраційних дій, пов’язаних із цим;
 • юридичний супровід отримання нового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв’язку зі зміною типу акціонерного товариства та зміни форми існування (випуску) цінних паперів з документарної в бездокументарну (так звана дематеріалізація акцій).

Зауважимо, що приведення у відповідність це тільки перший крок акціонерного товариства у цьому напрямку. Спеціалісти Агентства допоможуть створити для товариства власний веб-сайт, підготують інформацію, що розкривається на фондовому ринку, та допоможуть комплексно вирішити низку питань щодо функціонування акціонерного товариства.

3.      Альтернативна програма для акціонерних товариств (перетворення АТ в ТзОВ чи ТзДВ)

Положення Закону України «Про акціонерні товариства» передбачають можливість перетворення акціонерних товариств в інші організаційно-правові форми. Спеціалісти Агентства  готові допомогти у виборі організаційно-правової форми підприємства: товариство з обмеженою відповідальністю (ТзОВ) чи товариство з додатковою відповідальністю (ТзДВ) та надати комплекс юридичних послуг з цього приводу, що включає в себе:

 • прийняття рішення про реорганізацію акціонерного товариства в товариство з обмеженою відповідальністю (максимальна кількість учасників може досягати 100 осіб) чи товариство з додатковою відповідальністю, підготовка необхідних документів для скликання та проведення загальних зборів акціонерів;
 • підготовка документів для проведення зборів акціонерів (прийняття рішення про припинення акціонерного товариства, реорганізацію в ТзОВ/ТзДВ, призначення комісії по перетворенню, визначення порядку та умов обміну акцій на частки);
 • надання державному реєстратору інформації щодо припинення акціонерного товариства та подання до державної податкової інспекції документів для отримання довідки 22-ОПП щодо відсутності заборгованості;
 • розробка документів для новоствореного ТзОВ чи ТзДВ, що відповідають вимогам законодавства;
 •  комплекс реєстраційних дій в ході альтернативної програми перетворення акціонерного товариства в ТзОВ чи ТзДВ.

4.      Інші послуги у галузі правового регулювання операцій з цінними паперами на фондовому ринку

Значний досвід роботи спеціалістів Агентства на фондовому ринку, в сфері реєстрації та зупинення обігу цінних паперів дає можливість запропонувати нашим клієнтам кваліфікований підхід до вирішення цілої низки питань, що виникають під час роботи на фондовому ринку, зокрема - підготувати необхідні документи щодо питань, з якими повсякденно стикаються емітенти цінних паперів, а саме:

 • юридичний супровід реєстрації випусків цінних паперів, проспектів емісій цінних паперів;
 • юридичний супровід реєстрації додаткових випусків цінних паперів, проспектів емісій цінних паперів;
 • юридичний супровід процедур збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу;
 • юридичний супровід процедур зупинення обігу акцій, скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію;
 • консультування з інших питань.

 

Отримати консультацію з приводу надання послуг Ви можете звернувшись до Агентства:

тел.     (044) 287-56-70, 498-38-15/16

факс    (044) 287-56-73

e-mail: office@smida.gov.ua 

Важлива інформація

На сайті знаходиться програмне забезпечення для формування інформації відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.