Ми робимо
інформацію доступною
Оновлений сервіс формування звітності SMIDA XML Reports

Бази даних

Цей розділ являє собою акумульовану систему баз даних. До його складу входять різноманітні інформаційні масиви, сформовані та структуровані для максимально зручного використання. Основну частину розділу складає Інформаційна база даних емітентів - унікальна професійна інформаційна система, яка містить повну інформацію про учасників фондового ринку. Вона має простий інтерфейс, який забезпечує максимальну оперативність та зручність у роботі з інформацією. Для перегляду інформації, що міститься у цьому розділі, Вам необхідно зареєструватися на сайті!

Емітенти – інформаційна база даних, що містить приблизно 20 тис. емітентів, які розміщували в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів звітність (регулярну та нерегулярну інформацію), починаючи з 2003 року та до теперішнього часу.


Професійні учасники – база даних, що містить інформацію про професійних учасників фондового ринку України. В цій базі Ви зможете знайти відомості про реєстраторів, торговців цінними паперами, зберігачів, компанії з управління активами, аудиторів, депозитаріїв, організаторів торгівлі.


Правопорушення – інформаційна база даних, що містить усі факти скоєних правопорушень на фондовому ринку емітентами цінних паперів, починаючи з 2002 року та до теперішнього часу.


Власники – інформаційна база даних, що містить відомості про:

- власників великих пакетів (10 і більше відсотків) акцій емітентів цінних паперів за період по 30.09.2017;

- власників пакетів (10 відсотків і більше) акцій приватних акціонерних товариств та про власників пакетів (5 відсотків і більше) акцій публічних акціонерних товариств за період з 31.12.2017 по 31.12.2018;

- власників пакетів голосуючих акцій (5 відсотків і більше) акціонерних товариств за період з 31.03.2019.


Друковані видання - Реєстр публікацій офіційних видань НКЦПФР: Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» та Газета «Бюлетень. Цінні папери України».

Важлива інформація

На сайті знаходиться програмне забезпечення для формування інформації відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.